Vevaxeltätning 11cv Perfo.
457352E  Vevaxeltätning 11cv, främre. 
Ny typ med grafitcord tätning Grafitcorden har här kapats så att de två bitarna är för långa.
Flänsarna går då inte att helt ihop med varandra & oljeläckage blir resultatet.
Det är alltså mycket viktigt att kapa till grafitkorden i exakt rätt längd.

Följ dessa anviningar vid tillkapandet av grafitkorden.
Använd en mycket vass kniv. 
Kordens ändar måste bli helt raka & fina, de får absolut inte bli "fransiga"
Uppsticket hos den ditpressade korden måste vara ca 0,7mm.
CTA Import & Service, 
Klockaravägen 3
761 74  Norrtelje. 
Tel 0176-270070.
Mobil: 073 7028306
Email cta@ctaservice.se

.