Back to CTA Index....
 
493023AS Komplett koppling ny modell typ solfjäder (lamell, tryckplatta,distans, lager,skruv.)
Komplett sats med allt som behövs - inga modifieringar alls behövs. Inga utbytesdelar.


Här nedan ses urtrampningslager som skall användas för denna koppling 
samt även det lager som är avsett för den vanliga originalkopplingen.


 

OBS att lagren innan montering SKALL avfettas, blåsas rena & 
fettas in med ett bra lagerfett.
   NYHET  
89971X URTRAMPNINGSLAGER 11CV med modernt tätat lager monterat i lagerhus 650:- 
Finns bara i begränsad tillgång
För originaltryckplattan
En bild till


493023AS Komplett koppling ny modell typ solfjäder (lamell, tryckplatta,distans, lager,skruv.
Med denna koppling behövs ingen modifiering av svänghjulet eller nånting annat.
Allt som behövs finns i satsen.
Passar alla 11cv.
Beträffande solfjäderkopplingen så är det vissa saker man måste kolla & göra själv.
Kontrollera att hålen i tryckplattan för styrstiften tillåter att tyckplattan går helt ned mot distansringen.
Om ej så fila eller borra upp en aning.
Prova att skruva in insexbultarna & om så behövs fila lite i dessa hål åxå.
Tillse att den yta på svänghjulet som distansringen skall ligga an emot är från från slagmärken eller grader.
Putsa av om nödvändigt. Rengör svänghjulets friktionsyta, pusta ev lite med scotchbrite rondell.
Om stödlagret i svänghjulets centrum på något sätt verkar dålig så byt ut mot ett nytt dubbeltätat dito.
Efter fullbordat montage kontrollera & justera urtrampningslagrets spel, skall vara några mm minst 
innan lagret når spesarna på tryckplattan. 
Kontrollera sedan det spel som måste finnas mellan växellådslockets låsaxel & gaffeln på urtrampningslagret.
Se bild HÄR


Och här en mycket pedagogisk video som visar kopplingen principiella funktion

För att säkerställa att urtrampningslagret verkligen inte ligger an mot solfjädrarna bör man installera en dragfjäder mellan kopplingsaxelns hävarm & växellådan. 
Samma fjäder som sitter på B11 efter april 1952: 
89020 RETURFJÄDER HÄVARM KOPPLING (efter april-52) 17,5x94.
Se bild

Se bild på förberedelser inför montage av denna typ av solfjäderkoppling.


493023.Tryckplatta original 11cv. 
Fabriks renoverad - utbytes.
Blästrad, slipad & lackad.
Försedd med nya fjädrar & renoverade eller nya kopplingsfingrar.
Testad & justerad.
OBS: Endast utbyte.
Den gamla kopplingen måste vara renoverbar.
Om kopplingsfingrarna är obrukbara tillkommer kostnad för fingrar.
Till denna behövs en ny lamell:

490986 Kopplingslamell ny 11cv.dia 214mm
543420  KOPPLINGSWIRE 11BN FÖRE-52 (740mm) 


543419  KOPPLINGSWIRE 11BL FÖRE-52 (705mm) 


543386  KOPPLINGSWIRE 15cv 7/42>  901mm


543348 KOPPLINGSWIRE 11BL + 11BN EFTER 52- (665mm) 


.
490270 Kopplingsfinger till tryckplatta 11cv
622751 DRAGBULT KOPPL.FINGRAR M8x1,0 
615002 Mutter dragbult koppling 11cv  M8x1,0
490272 Bricka, härdad för mutter dragbult  16x8,5x2,5mm
493019 FJÄDER (ny) TILL KOPPLINGSPLATTA  11CV ( 9 fjäders )

Priser se: Prislistan

copyright: CTA Service  SwedenBack to index....