Back to CTA Index....
 
(Klicka på bilderna för att se dem i full storlek)
Traction Avant motor renoveras...

Vevaxeln ram & vevtappar har nu slipats till 0,25mm underdimension.
Vevaxel, svänghjul & koppling har balanserats.(Klicka på bilderna för att se dem i full storlek)
Vevaxeltätning av ny typ med delbar packbox skall nu monteras.
Permatex Ultra Blue packningsklister av silicontyp används.
Flänsarnas yta bestryks med Permatex & skruvas fast löst på 
blocket & ramlageröverfallet.
Med ett skjutmått kan man nu kontrollera att flänsarna ligger 
exakt i plan med blocket / överfallets delningsytor.
Då flänsarnas bultar är lite löst åtdragna kan flänsarna lätt justeras genom
att försiktigt knacka på dem med lämpligt verktyg.
Flänsarnas bultar kan nu dras åt hårdare samtidigt som 
man kontrollerar att flänsarna inte flyttar på sig.
De nya ramlagren, vevaxeln & överfallen har tidigare monterats & dragits 
åt med momentnyckel så att man med säkerhet vet att vevaxeln går lätt runt.(Klicka på bilderna för att se dem i full storlek)
Vevaxeln har nu lyfts upp ur blocket & den delbara packboxen läggs på 
plats runt vevaxeln med sin öppna sida inåt motorn till.
Packboxens fjäder kan i ihopskruvat skick krängas över vevaxelns 
svänghjulsfläns med viss försiktighet, sträck den inte onödigt mycket.(Klicka på bilderna för att se dem i full storlek)
Flytta packboxens så långt ut mot vevaxelflänsen som möjligt.
Använd nu två stycken små tunna skrumejslar eller andra lämpliga verktyg 
för att lirka in fjädern på sin plats innanför packboxens tätningsläpp.(Klicka på bilderna för att se dem i full storlek)
Placera nu vevaxeln på sin plats i blocket igen, se noga till att packboxen 
kommer i rätt läge i aluminiumflänsen på blocket.
Var försiktig så att packboxen inte skadas.
Packboxen delning skall nu vara vänd uppåt.(Klicka på bilderna för att se dem i full storlek)
Delningen i packboxen kan nu med hjälp av en liten fin instrumentmejsel
hållas öppen & lite snabblim typ Loctite 406 kan påföras packboxens delningsyta.
Pressa samman delningen så noggrannt som möjligt & håll stadigt i minst 10 sekunder.
Nu är packboxen definitivt ihoplimmad.
Var mycket noggrann med limningsmomentet då tätheten annars kan äventyras.(Klicka på bilderna för att se dem i full storlek)
Vevaxeln nu åter bortlyft & vevstakarna av typ D (ID/DS19) kan
monteras med de nya kolvarna.
En kolvringskompressor gör att det blir enkelt att få ner kolvarna i fodren.(Klicka på bilderna för att se dem i full storlek)
Vevaxeln åter på plats i blocket & vevstakarna med sina nya lager 
kan anslutas till vevaxeln.
Oljetrågets längsgående packningar läggs på plats & limmas med  Permatex 
mot blocket & hålls tillfälligtvis på plats met trågets monteringsjärn.
Nu kan ramlageröverfallen sättas på plats.
Ett tunnt lager Permatex Blue påförs aluminiumflänsens delningsyta 
samt på packboxens utsida.(Klicka på bilderna för att se dem i full storlek)
Ramlageröverfallen är nu alla på plats & är åtdragna med momentyckel 
samt låsta med låsbleck..
Även vevstakarnas överfall dras åt med momentnyckel.
Åtdragningsmoment & annan teknisk info kan hittas HÄR(Klicka på bilderna för att se dem i full storlek)
Extra Permatex Blue appliceras på tätningsflänsens utsida & även över delningen.(Klicka på bilderna för att se dem i full storlek)
Kamkedjedreven med sin nya kamkedja monteras nu & kontrolleras 
så att "timingen" blivit rätt.
Vev & kamaxelns muttrar drages sedan åt med föreskrivet 
moment & låses med sina låsbleck.


Detaljbild på vevstake, foder & kolv på sin plats i blocket.


Främre ramlageröverfallet med sitt modifierade oljereturrör.

(Klicka på bilderna för att se dem i full storlek)(Klicka på bilderna för att se dem i full storlek)
Den renoverade oljepumpen är nu monterad & kontrollerad så att den 
kom i på rätt sätt, detta kunde enkelt göras genom att lägga en spegel på bänken 
under fördelarens plats så att oljepumpsdrevet kunde ses under monteringen.Oljetrågets packning i speciellt material drivs ner på plats i spåren på ramlageröverfallen.

(Klicka på bilderna för att se dem i full storlek)
En mejsel används för att tvinga ner packningens ena undre kant i spåret.
En hammare används för att banka ner packninen i botten på spåret.
Speciell uppmärksam bör man vara på att packningen kommer ner & 
möter packningen på motorblocket.(Klicka på bilderna för att se dem i full storlek)
Applicera lite extra Permatex Blue runt om packningen i 
ramlageröverfallet & i hörnen där den möter motorblocket.
Oljepumpens silpaket har nu monterats med sin packning på pumpen.(Klicka på bilderna för att se dem i full storlek)
Kamkedjespännare av enkel typ monteras.
Permatex Blue påförs innan packningen läggs på plats.(Klicka på bilderna för att se dem i full storlek)
Kamkejekåpan nu monterad med sin packning.
Alla bultarna monteras med fiberbrickor & åtdrages systematiskt runt
om tills det känns "lagom"
OBS drag ej bultarna för hårt då det finns risk för att packningen kan pressas sönder.(Klicka på bilderna för att se dem i full storlek)

Motorrenoveringen fortsätter HÄR--->>

 

copyright: CTA Service  SwedenBack to index.....